Klara Trzcińska

Klara Trzcińska

Liderka zespołu Audytów Bezpieczeństwa i Testów

Ekspertka ds. zapewnienia jakości i bezpieczeństwa oprogramowania z doświadczeniem w testach bezpieczeństwa, testach wydajnościowych oraz testach technicznych. Obecnie koordynuje sektor audytów bezpieczeństwa i testów w Pentacomp Systemy Informatyczne na stanowisku dyrektora. Pod jej kierownictwem, zespół realizuje audyty bezpieczeństwa, testy wydajności i inne testy techniczne. Jest również trenerką szkoleń IT, przekazującą swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru testów. Jako specjalistka wykonywała testy w licznych projektach o dużej skali.

Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych na Politechniki Warszawskiej oraz z zakresu audytu systemów informatycznych w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Posiada certyfikaty branżowe m. in. Certified Ethical Hacker (CEH), ISTQB Certified Tester Security Tester (CT-ST) oraz ISTQB Certified Tester Performance Testing (CT-PT).