Organizatorem konferencji TestWarez jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (Polish Testing Board). SJSI wspiera wymianę doświadczeń i podnoszenie kwalifikacji osób, które zawodowo zajmują się zapewnianiem jakości systemów informatycznych. Poprzez promowanie inicjatyw związanych z testowaniem oprogramowania, popularyzuje również ideę doskonalenia jakości oprogramowania.